Saturday, 23 February 2008

Current Status of EST Subject

The Abstract


SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 2/2008:
PERTUKARAN STATUS MATA PELAJARAN ENGLISH FOR SCIENCE AND
TECHNOLOGY (EST)


Kementerian Pelajaran Malaysia telah memutuskan bahawa status mata pelajaran
English For Science And Technology (EST) ditukar dari mata pelajaran Elektif
Yang Wajib kepada mata pelajaran Elektif sahaja.


2. Sehubungan dengan ini Jawatankuasa Kurikulum Pusat telah membuat
beberapa ketetapan berikut mengenai pelaksanaan mata pelajaran tersebut di
sekolah-sekolah menengah bermula dari Tingkatan Empat tahun 2008.............

Word Type

Flash Animation

There was an error in this gadget

Quote of the day

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget